ช่วยเเชร์ จ้า .....

– เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 63 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมกับโครงการร้อยใจรักษ์, ผู้นำชุมชน และส่วนราชการในพื้นที่ ต.ห้วยซ้อ ดำเนินโครงการเร่งด่วน Quick win เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ให้กับประชาชนบ้านเวียงหมอก อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ภายหลังเดินเท้าลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนและสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่พบปัญหาการขาดแคลนน้ำจึงผลักดันเข้าสู่โครงการร้อยใจรักษ์ ทำโครงการวางท่อส่งน้ำ PVC ขนาด 3 นิ้ว ระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร โดยต่อท่อจากอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งแงะ เพื่อส่งน้ำมาใช้ในหมู่บ้าน บ.เวียงหมอก เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้ประชาชนในพื้นที่
ปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วทำให้ประชาชนในพื้นที่บ้านเวียงหมอก และพื้นที่ใกล้เคียงมีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอกว่า 500 ครัวเรือน

165 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้