ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 63 พ.อ.เอกพล พิพัฒน์คุโณปการ ผู้บังคับกองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมฯ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคนและคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนบนฐานสังคมแห่งการเรียนรู้ (หลักสูตรการขยายพันธุ์มะม่วงพระราชทาน และการขายพันธุ์แม่สุกรพื้นเมือง) รุ่นที่ 1 ณ พื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี พัน.สร.23 บชร.3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พ.ล.

โดยมีพ.ต.รัฐวิชญ์ โสมพัฒนพงษ์ ผู้รับผิดชอบการอบรม ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก และผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 1 จำนวน 50 คน  ซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่ ต.สมอแข และ ต.อรัญญิก อ.เมือง จว.พ.ล.วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความสามารถในการขยายพันธุ์มะม่วงและขยายพันธุ์แม่สุกรพื้นเมือง ต่อยอดองค์ความรู้นำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืน และมีการแลกเปลี่ยนความซึ่งกันและกัน 

277 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้