ช่วยเเชร์ จ้า .....

โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพงษ์ศักดิ์ เผือกพ่วง ปศุสัตว์อำเภอวัดโบสถ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมพิราม ออกดำเนินงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยให้การบริการรักษาสัตว์เบื้องต้น ถ่ายพยาธิ ฉีดวัคซีนในปศุสัตว์ ในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม

275 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้