ช่วยเเชร์ จ้า .....

สจป.1เชียงใหม่ เดินหน้าโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ตามนโยบาย ทส.โดยอธิบดีกรมป่าไม้ นายอรรถพล เจริญชันษา ได้สั่งการให้ประสานร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่อ. แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.10 น. นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ณ บ้านแม่หอย หมู่ที่ 12 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียยงใหม่ โดยมีปลัดอำเภอแม่แจ่มนายกอบต.แม่นาจร กำนันต.แม่นาจร ผู้ใหญ่ม.ม.12 บ.แม่หอย ประชาชน ตำบลแม่นาจร เครือข่ายจิตอาสา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและส่วนราชการอำเภอแม่แจ่มร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน โดยมีกิจกรรมปลูกป่า3 อย่างประโยชน์ 4อย่างในพื้นที่เป้าหมาย 300 ไร่ 

256 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 8 เยี่ยมชมวันนี้