ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.10 น. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ สั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่ โดยนายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักฯดำเนินโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานงานมวลชนจิตอาสาอ.กัลญาณิวัฒนาและ นายพีระศักดิ์ ธีรบดี นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เป็นประธานจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ณ บ้านแม่ละอุป หมู่ที่ 3 ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายก อบต.แจ่มหลวง กำนันต.แจ่มหลวง ผู้ใหญ่ ม.3 บ้านแม่ละอุป ประชาชนตำบลแจ่มหลวง เครือข่ายจิตอาสา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและส่วนราชการอำเภอกัลยาณิวัฒนา จำนวน 300 คน ร่วมทำกิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 10 แห่ง สร้างแนวกันไฟป่าเปียก ระยะทาง 2 กิโลเมตร ความกว้าง 8 เมตร และกิจกรรมการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างในพื้นที่เป้าหมาย 300 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์การดำนินกิจกรรมดังนี้
1. เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่
2.เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับป่าต้นน้ำลำธาร อันจะนำไปสู่ความชุ่มชื้นและความสมดุลของระบบนิเวศป่าต้นน้ำ
3.เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำ
4.เพื่อลดการเกิดไฟป่าในพื้นที่ โดยการทำแนวกันไฟเปียก

937 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ