ช่วยเเชร์ จ้า .....

กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3   ถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

492 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้