ช่วยเเชร์ จ้า .....


วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้มติ ดังนี้
1. รับทราบข้อมูลการผลิตและการตลาดมะม่วง และลำไย
2. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ปี 2563
3.พิจารณาอนุมัติให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ปี 2563 จังหวัดเชียงใหม่ รวม 2 โครงการ
4. เห็นชอบให้จัดทำแผนขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิตให้เป็นไปตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2563 ของกระทรวงพาณิชย์โครงการกระจายผลผลิตลำไย จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2563

530 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ