ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 24 ก.ค.63 นาย เกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกร่างอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก รวมเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่

โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้นำ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนจิตอาสาทุกหมูเหล่าในจังหวัดพิษณุโลก จำนวนกว่า 2,000 คน รวมปลูกต้นไม้ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงให้ความสำคัญและห่วงใยในเรื่อง “น้ำ” และ “ป่า” โดยทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ พระราชทานคำแนะนำ ตลอดจนพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเยียวยาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง รวมถึงปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

759 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ