ช่วยเเชร์ จ้า .....

[youtube video=https://youtu.be/eHOXru3rx54 autohide=”2″ color=”red” controls=”1″ iv_load_policy=”1″ theme=”dark” quality=”default” button_layout=”default” button_theme=”default” button_subscriber_count=”default”]

31 ก.ค.วันเจ้าหนัาที่พิทักษ์ป่าโลก สบอ.3(บ้านโป่ง) กรมอุทยาน ตั้งเงินกองทุนภายในช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า พร้อมให้สินบนนำจับครึ่งหนึ่งจากศาล แก่ประชาชนผู้แจ้งเบาะแส

นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า วันนี้ วันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกๆปี เป็นวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก และนาย วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่ มีความเป็นห่วงเป็นใย ในการทำปฎิบัติงานของผู้พิทักษ์ป่า ที่ต้องเป็นแนวหน้าในการอนุรักษ์พื้นที่คุ้มครอง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายนิพนธ์ ฯยังเปิดเผยต่อไปว่าจากความห่วงใย ของรัฐมนตรีฯ ปลัดกระทรวงฯ และอธิบดีฯดังกล่าว ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)ได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการภายใน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เพื่อช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่า ตามกำลัง ความสามารถ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ดังนี้
1. เสียชีวิตจากปฎิบัติหน้าที่ ได้รับ 1 หมื่นบาท 2. บาดเจ็บจากปฎิบัติหน้าที่ ได้รับ 5พันบาท 3.จับตัวผู้กระทำผิดได้ ได้คดีละ 2 พันบาท

นอกจากนี้ นายนิพนธ์ฯ กล่าวต่อไปว่า ปัจจุปัน กฎหมายอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ฉบับใหม่ มาตรา 55 และกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2562 ฉบับใหม่มาตรา108 ได้บัญญัติ ให้จ่ายเงินสินบนนำจับ สำหรับ ผู้แจ้งเบาะแสนำจับในคดีอุทยานและคดีสัตว์ป่า โดยศาลมีอำนาจพิพากษาให้จ่ายเงินสินบนนำจับแก่ผู้นำจับเป็นจำนวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าปรับตามคำพิพากษา โดยจ่ายจากเงินค่าปรับที่ได้ชำระต่อศาล ซึ่งปัจจุบันกฎหมายอุทยานและสัตว์ป่า ฉบับใหม่ บางคดีเช่นคดีบุกรุกพื้นที่อุทยานหรือสัตว์ป่าในเขตลุ่มน้ำชั้น 1 หรือชั้น 2 มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 ปีถึง 30 ปี และปรับเงินตั้งแต่ 6 แสนถึง 3ล้านบาท คดีล่าสัตว์ป่าสงวน เช่น เลียงผา กวางผา เก้งหม้อ มีโทษจำคุก 3 ปี ถึง15 ปี ปรับเป็นเงินตั้งแต่ 3 แสนถึง 1 ล้าน 5 แสนบาท คดีล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง เช่น กวางป่า กระต่ายป่า นกปรอดหัวโขน ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับเป็นเงินไม่เกิน 1ล้านบาท

จึงขอให้ประชาชน มาช่วยกันแจ้งเบาะแสเป็นผู้นำจับ ซึ่งอาจจะได้รับเงินสินบนนำจับเป็นจำนวนเงินนับแสนบาท และเพื่อช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า จึงขอให้มาแจ้งเบาะแสเป็นผู้นำจับในคดีอุทยาน หรือคดีสัตว์ป่าได้ที่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) อำเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี เบอร์โทร 032211025 หรือที่ทำการอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ทุกแห่ง ในท้องที่ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)และหน่วยงานดังกล่าวจะปกปิดในการแจ้งเบาะแสของผู้นำจับเป็นความลับ และหากจับผู้กระทำผิดได้ ตามที่แจ้งเบาะแสเป็นผู้นำจับ และศาลตัดสินคดีถึงที่สุด โดยผู้ต้องหาเสียค่าปรับแล้ว ผู้นำจับจะได้รับเงินสินบนรังวัลนำจับจากศาลโดยทันที โดยทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการขอรับสินบนนำจับจากศาลเป็นอย่างดี

753 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ