ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 8 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.34 โดย ร.17 พัน.4 จัดกำลังชุดบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการร่วมกับ ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอเชียงคำ,ส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ให้การช่วยเหลือการสร้างสะพานชั่วคราวข้ามน้ำลาว พื้นที่ บ.คะแนง ม.10 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จังหวัดพะเยา ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ เตรียมการวัสดุในการสร้างสะพาน ยังไม่จบภารกิจ

112 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้