ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 63 ห้วงเวลา 15.00-20.30 น.กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 จัดกำลังพล พร้อมจิตอาสาพระราชทาน นำรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร ของหน่วยไปแจกจ่ายน้ำให้กับชาวบ้าน บริเวณซอยขุนหาญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภค เนื่องจากน้ำประปาในหมู่บ้านไม่ไหลติดต่อกันมาหลายวัน จำนวน 18 หลังคาเรือน ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเบื้องต้น จำนวน 4 เที่ยว รวม 24,000 ลิตร

94 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้