ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 นาฬิกา พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา  12 สิงหาคม 2563 ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

 

กองทัพบกได้มอบนโยบายให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก จัดกิจกรรม 1 ค่าย 1 กิจกรรม โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยให้ความสำคัญสูงสุดในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี การเทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
กองทัพภาคที่ 3 สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่3, กองพลทหารราบที่ 4, มณฑลทหารบกที่ 39 พร้อมนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่39 และโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวร-มหาราช และนายทหารชั้นนายพลในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพร้อมภริยาร่วมกิจกรรม โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้
– เวลา 07.00 น. พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 20 ปี ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
– เวลา 07.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้อง 202 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
– เวลา08.00 น. พิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ และกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ห้อง 102 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จ-
พระนเรศวรมหาราช

69 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้