ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เช้าวันนี้ ( 1 ต.ค.58 ) ที่หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับนายฐานุพงศ์  เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก คนใหม่ ซึ่งย้ายมาจากจังหวัดสุโขทัย  โดยก่อนขึ้นปฎิบัติหน้าที่  ได้เข้ากราบสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัด กราบสักการะพระพุทธชินราชที่บริเวณชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนจะเข้าปฎิบัติหน้าที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

สำหรับนายฐานุพงศ์  เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก คนใหม่ เกิดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2500 จบการศึกษาปริญญาตรี ศศบ. รัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนา บริหารศาสตร์ ผ่านการอบรมบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 39  อบรมหลักสูตรนักปกครอง ระดับสูง รุ่นที่ 42 เคยดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในปัจจุบัน

จากนั้นในเวลาต่อมานายรุ่งชัย  ใบกว้าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก คนใหม่  อีกหนึ่งท่าน ก็ได้เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ด้วยเช่นกัน  ซึ่งย้ายมาจากจังหวัดกำแพงเพชรโดยก่อนขึ้นปฎิบัติหน้าที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เข้ากราบสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัด กราบสักการะพระพุทธชินราชที่บริเวณชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนจะเข้าปฎิบัติหน้าที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

สำหรับนายรุ่งชัย  ใบกว้าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก คนใหม่  เกิดเมื่อวันที่                      1 มกราคม 2499 จบการศึกษาคณะ ศิลปศาสตรบัณฑิต  รัฐศาสตร์  จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   ผ่านการอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 44 หลักสูตรนักปกครอง รุ่นที่ 49 เคยดำรงตำแหน่ง  นายอำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี นายอำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร และเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกในปัจจุบัน โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกทั้งสองท่านกล่าวว่าพร้อมจะปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอย่างเต็มความสามารถ

 

3930 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ