ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 10.49 นาฬิกา พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดอนุสรณ์ผู้กล้าชำนาญจุ้ย
ณ บริเวณหน้าศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก


ความเป็นมา เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2531 เวลาประมาณ 16.45 นาฬิกา ที่สมรภูมิบ้านร่มเกล้า ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ร้อยเอก สุรพล ชำนาญจุ้ย ผู้บังคับกองร้อยทหารม้าที่ 3182 ฐานปฏิบัติการละมาด ได้ถูกกองกำลังทหารประเทศลาวเข้าโจมตีฐานปฏิบัติการละมาด และระดมยิงด้วยอาวุธยิงสนับสนุนอย่างหนัก ร้อยเอก สุรพล ชำนาญจุ้ย และกำลังพล ได้ยิงโต้ตอบเพื่อยึดรักษา ฐานปฏิบัติการละมาด ไว้อย่างสุดความสามารถแต่เนื่องจากกำลังฝ่ายตรงข้ามเข้าโจมตีอย่างหนัก และมีกำลังพลมากกว่าหลายเท่า จนกระทั่งสถานการณ์คับขัน เห็นว่าไม่สามารถรักษาฐานปฏิบัติการละมาดไว้ได้ ด้วยความห้าวหาญ ร้อยเอก สุรพล ชำนาญจุ้ย และกำลังพล ฐานปฏิบัติการละมาด จึงร้องขอการยิงสนับสนุนของปืนใหญ่โดยใช้กระสุนแตกอากาศเหนือฐานปฏิบัติการละมาด หวังให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับความสูญเสียอย่างหนัก แม้จะรู้ว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นอันตรายถึงชีวิตของตนเองก็ตามจนในที่สุด ร้อยเอกสุรพล ชำนาญจุ้ย ซึ่งกำลังอำนวยการยิงอยู่ในขณะนั้นได้ถูกสะเก็ดปืนใหญ่บริเวณศีรษะเสียชีวิตในสนามรบ จากการปฏิบัติการรบในครั้งนั้น ซึ่งทำให้กำลังพล ของกองพันทหารม้าที่ 18 (ในขณะนั้น) ได้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตย ของชาติ จำนวนทั้งสิ้น 24 นาย


จะเห็นได้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นที่ยกย่อง เชิดชูเกียรติความกล้าหาญเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรชนผู้กล้าที่ได้เสียสละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่การรบ ปกป้องอธิปไตยในสมรภูมิ บ้านร่มเกล้า กองพลทหารม้าที่ 1 จึงได้จัดสร้างอนุสรณ์ผู้กล้าชำนาญจุ้ยขึ้น เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ให้อนุชนรุ่นหลังทราบถึงวีรชนผู้กล้า ที่ได้เสียสละชีวิตปกป้องอธิปไตยในสมรภูมิบ้านร่มเกล้าสืบไป

ประวัติ   ร.อ.สุรพล ชำนาญจุ้ย

ชื่อ ร.อ. สุรพล ชำนาญจุ้ย ชื่อเล่น น้อย (เพื่อนร่วมรุ่นเรียกว่า “จุ้ย”)
บิดา พ.ต.ท. สมพงษ์ ชำนาญจุ้ย
มารดา นาง จำลอง ชำนาญจุ้ย
น้องสาว นางสุพัตรา นิ่มกุล นายอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน สมรสกับ นายวิเศษ นิ่มกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 5
วัน เดือน ปี เกิด 12 มิ.ย. 2503 ณ บ้านเลขที่ 80 ต.วังจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก การศึกษา
1. มัธยมศึกษาปีที่ 3 รร.อัสสัมชัญ อ.เมือง จ.ลำปาง
2. รร.ตท. รุ่นที่ 20 หมายเลขประจำตัว 8779
3. รร.จปร. รุ่นที่ 31 หมายเลขประจำตัว 12263092
โดยได้รับพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตร เมื่อ 22 มี.ค. 2527


ประวัติการรับราชการการดำรงตำแหน่ง
1 ก.พ. 2527ตำแหน่ง ผบ.มว.ม. ร้อย.ม.1 ม.พัน.18
11 ม.ค. 2529 ตำแหน่ง รอง ผบ.ร้อย.ม.1 ม.พัน.18
7 ธ.ค. 2529 ตำแหน่ง รอง ผบ.ร้อย.สสก. ม.พัน.18
25 พ.ค. 2530 ตำแหน่ง ผบ.ร้อย.สสก. ม.พัน.18
4 ธ.ค. 2530 ตำแหน่ง ผบ.ร้อย.ม.2 ม.พัน.18


การครองยศ
1 ก.พ. 2527 เป็นว่าที่ ร.ต.
1 ต.ค. 2527 ครองยศ ร.ต.
2 ต.ค. 2527 ครองยศ ร.ท.
1 พ.ย. 2530 ครองยศ ร.อ.


ราชการสนาม
1 ต.ค. 2528 ปฏิบัติหน้าที่ ผบ.มว.ม. ร้อย.ม.318 ชค. 33 อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
1 ต.ค. 2530 ปฎิบัติหน้าที่ ผช.หน.ฝ่ายแผนและโครงการ กอ.โครงการ พมพ.ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
11 ธ.ค. 2530 ปฏิบัติหน้าที่ ผบ.ร้อย.ม.3182 พัน.ม.ผสม เตรียมพร้อม บ.ร่มเกล้า ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก วีรกรรม – กรณีพิพาทฯ บ้านร่มเกล้า

เมื่อ 1 ก.พ. 31 ร.อ.สุรพล ชำนาญจุ้ย ผบ.ร้อย.3182 ฐานฯ ละมาด และกำลังพลในฐานฯ ได้ถูกกองกำลังทหารประเทศลาว เข้าโจมตีฐานฯ และระดมยิงด้วยอาวุธยิงสนับสนุนอย่างหนัก ร.อ.สุรพลฯ ได้ยิงโต้ตอบเพื่อยึดรักษา ฐานฯละมาด ไว้อย่างสุดความสามารถ แต่เนื่องจากกำลัง ฝ่ายตรงข้ามเข้าโจมตีอย่างหนักและมีกำลังมากกว่าหลายเท่า จนกระทั่ง สถานการณ์คับขันเห็นว่าไม่สามารถรักษา ฐานฯ ไว้ได้ ด้วยความห้าวหาญ ร.อ.สุรพลฯ และกำลังพล ฐานฯละมาดจึงร้องขอ การยิงสนับสนุนของ ป. โดยใช้กระสุนแตกอากาศเหนือฐานฯ เพื่อต้องการให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับความสูญเสียอย่างหนักแม้จะรู้ว่า การกระทำดังกล่าวจะเป็นอันตรายถึงชีวิตของตนเองก็ตาม จนในที่สุด ร.อ.สุรพลฯ ซึ่งกำลังอำนวยการยิงอยู่ในขณะนั้นได้ถูกสะเก็ด ป. ที่ศีรษะเสียชีวิตในสนามรบ


การปูนบำเหน็จ
กองทัพบกได้พิจารณาปูนบำเหน็จพิเศษ 9 ขั้น ตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 452/31 เรื่อง ปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาฉุกเฉิน (ครั้งที่ 9) ลง 15 มี.ค. 31 เลื่อนยศเป็น พันตรี และขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1 เพื่อเป็นเกียรติประวัติให้กับวงค์ตระกูลสืบไป


* หมายเหตุ ที่มา, ผู้ให้ข้อมูล
1. หนังสือวีรบุรุษร่มเกล้า เนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ร.อ.สุรพล ชำนาญจุ้ย
2. พ.ท.ชูเกียรติ ไตรสุทธิ์ นายทหารนอกราชการ สังกัด มทบ.36 – ยศ, ตำแหน่งขณะนั้น (ปี 2530) จ.ส.อ.ชูเกียรติ ไตรสุทธิ์ ตำแหน่ง นายสิบกำลังพล ม.พัน.18 3. ร.ท.วรวรรณ์ อิสระรัตน์ (นชง.) จ่ากองร้อย ร้อย.ม.(ก)2 ม.3 พัน.18 ยศ, ตำแหน่งในขณะนั้น ( ปี 2530 ) ส.อ.วรวรรณ์ อิสระรัตน์ ตำแหน่ง นายสิบทุ่นระเบิดกับ ระเบิด ร้อย สสก. ม.พัน.18 ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานวิทยุ
4. ร.ท.จำปา อินหงษา รอง ผบ.ร้อย.สสช. ม.3 พัน.18 – ยศ, ตำแหน่งขณะนั้น (ปี 2530) ส.ท.จำปา อินหงษา ตำแหน่ง นายสิบพยาบาลกองร้อย ร้อย.สสช. ม.พัน.18
5. จ.ส.อ.อดิตศักดิ์ ดวงสงค์ นายสิบยานยนต์ ร้อย.ม(ก).3 ม.3 พัน.18 – ยศ,ตำแหน่งในขณะนั้น ( ปี 2530) ส.ท.อดิตศักดิ์ ดวงสงค์ ตำแหน่ง หัวหน้าชุดยิง ร้อย.ม.3 ม.พัน.18 – ยศ, ตำแหน่งในขณะนั้น ( ปี 2530 ) ส.ท.อดิตศักดิ์ ดวงสงค์ ตำแหน่ง หัวหน้าชุดยิง ร้อย.ม.3 ม.พัน.18 


619 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 6 เยี่ยมชมวันนี้