ช่วยเเชร์ จ้า .....

ที่ไนท์ซาฟารี เชียงใหม่ นายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการสภาฯ พร้อมด้วย นายกสมาคม ด้านการท่องเที่ยว จ. เชียงใหม่ ประกอบด้วย สมาคม MICE & Organizer ภาคเหนือ (ม่วน) สมาคมฯบ้านถวาย สมาคมท่องเที่ยวฮาลาล สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมไทยล้านนาสปา กลุ่ม YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และกฎบัตรเชียงใหม่ เข้าพบ นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อหารือ ความร่วมมือในการผลักดันเส้นทางท่องเที่ยวทางรถไฟเชื่อมโยงจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และ การส่งเสริมการท่องเที่ยวในแคมเปญ Visit Chiang Mai : I Miss You รวมถึงประเด็นการท่องเที่ยว Tri – Cities Airport เพื่อเชื่อมโยงสนามบินลำปาง เชียงใหม่และเชียงราย ในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย
1) เร่งทำการตลาดส่งเสริมนักท่องเที่ยวไทย เดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟสายเหนื
2)รถไฟขบวนหรูพิเศษ Lanna Express เชื่อมโยง เชียงใหม่ -ลำพูน-ลำปาง ตกแต่งด้วยงาน Craft เน้นอัตลักษณ์ลานนา
3) พิพิธภัณฑ์รถไฟ และ ศูนย์การเรียนรู้วิศวกรรมหัวจักรรถไฟ
4) ทำการตลาด ร่วมกับไนท์ซาฟารี
5) มีโบกี้ บริการ นวด / สปา บนรถไฟ ครัวอาหารเหนือและ คาเฟ่ชา กาแฟ จากเชียงใหม่บนรถไฟ

ทั้งนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย จะได้นำข้อหารือดังกล่าว ไปพิจารณาเพื่อหาแนวทางดำเนินการต่อไป

1560 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ