ช่วยเเชร์ จ้า .....

ศป.บส.ชน. รวมพลังมวลชนในพื้นที่ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้เฉลิมพระเกียรต

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ, ราษฏรจิตอาสา,คณะครูและนักเรียนในพื้นที่ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยมีกิจกรรมการฟื้นฟูอนุรักษ์และปลูกจิตสำนึกในการพัฒนาป่าต้นน้ำ โดยร่วมกันกำจัดวัชพืช ทำความสะอาดพื้นที่ปลูกป่า ปลูกต้นไม้เสริม อีกทั้งเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง ณ สวนป่าพุทธยันตี ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โดยมีส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน

138 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้