ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 18 ส.ค. 63 เวลา 13.00 น. นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) นายอำเภอฝางและ ผอ.ศปม.ชม. นายก บต.แม่งอน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ฝาง หัวหน้าสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง และเจ้าหน้าที่ สจป1 เข้าพื้นที่ตรวจสอบและวางแผนเตรียมการรื้อถอนอาคารรีสอร์ทที่กระทำผิดกฎหมายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง (ดอยอ่างขาง) รายอ่างขางวิลล่า โดยจะทำการบูรณาการกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมการรื้อถอนในวันที่ 19 ส.ค. 63 เป็นต้นไป จากนั้นได้ติดตามตรวจสอบการดำเนินการรื้อถอนความคืบหน้าการรื้อถอนรีสอร์ทบริเวณใกล้เคียง ซึ่งอยู่ในระหว่างการรื้อถอนโดยผู้ประกอบการ รายสุวรรณภูมิรีสอร์ทความคืบหน้าประมาณ 20% และรายอ่างขางฮิลล์รีสอร์ท ความคืบหน้าประมาณ 90% ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับมวลชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ที่มาขอคำชี้แจงจนเป็นที่พอใจและเข้าใจในประเด็นที่ค้างคาใจ ภาพรวมผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มวลชนและผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

1707 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ