ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

บ่ายวันนี้ ( 2 ก.ย.58 ) ที่บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลเอก สาธิต  พิธรัตน์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก พร้อมด้วยพลโท สมศักดิ์  นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับบัญชา และข้าราชการทหาร หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกันประกอบทำพิธีเทคอนกรีต หล่อเสาเข็มเอก เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการก่อสร้างพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่โบราณสถานพระราชวังจันทร์ เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ และเป็นอนุสรณ์สถานแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยสมัยอยุธยาตอนต้น มีเครื่องยอดเป็นปรางค์ 5 ยอด ขนาดอาคารกว้าง 12 เมตร ยาว 49 เมตร ออกแบบโดยอาจารย์วงศ์ฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการพิเศษ สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งการก่อสร้างพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระราชวังจันทร์นี้ ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างจากกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างในชั้นฐานราก ซึ่งเป็นเสาเข็มแบบเจาะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 ซม./50 ซม./และ 60 ซม. ตามลำดับ ความลึก 15 เมตร จำนวน 159 ต้น การก่อสร้างพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2560 รวมระยะเวลาในการก่อสร้าง 2 ปี

 

3291 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ