ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

บ่ายวันนี้ ( 2 ก.ย.58 ) ที่ภายในพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลเอกสาธิต พิธรัตน์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โบราณสถานพระราชวังจันทน์ โดยก่อนการปลูกต้นไม้ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบกได้มอบพันธุ์กล้าไม้ให้กับส่วนราชการที่มาเข้าร่วมกิจกรรม  ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ  กีฬาแปง  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 เพื่อนำไปปลูกในโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่แหล่งน้ำและป่าชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก และเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จากนั้นปรึกษาพิเศษกองทัพบก เป็นประธานในพิธีได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการปรับภูมิทัศน์พื้นที่โบราณสถานพระราชวังจันทร์ โดยต้นไม้ที่นำมามอบและปลูกมีทั้งสิ้น11 ชนิด จำนวน 322 ต้น ประกอบด้วย ต้นเสลา ต้นราชพฤกษ์ ต้นกัลปพฤกษ์ ต้นลีลาวดี ขาวพวง ต้นจันทน์ ต้นกันเกรา ต้นยางนา ต้นพะยอม ต้นตะเคียนทอง ต้นประดู่ และต้นปีบ เพื่อเป็นการปรับปรุงพื้นที่ และภูมิทัศน์ภายในพระราชวังจันทน์ให้สวยงาม เป็นแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ไม้มงคล เป็นแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์ ให้กับชาวจังหวัดพิษณุโลกและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ตลอดจนเพิ่มความร่มรื่น และความสวยงาม ภายในพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระราชวังจันทร์ต่อไป

 

3502 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ