ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อ 30 ส.ค.63 ป.4 พัน.4 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน พร้อมรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร ของหน่วย จำนวน 1 คัน ร่วมกับ อบต.วังมหากร อ.ท่าตะโก จว.นครสวรรค์ เข้าทำการช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนสำหรับเพื่อการอุปโภค – บริโภค ในพื้นที่ บ.หัวพลวง หมู่ 7 ต.วังมหากร อ.ท่าตะโก จว.นครสวรรค์ จำนวน 4 เที่ยว รวม 24,000 ลิตร ประชาชนได้รับประโยชน์ จำนวน 50 ครัวเรือน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย (รวมการช่วยเหลือ ตั้งแต่ 27 – 30 ส.ค.63 ทั้งสิ้น 24 เที่ยว 144,000 ลิตร)

50 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้