ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการรักษาแผ่นดินให้เกษตรกรไทย คืนที่ดินทำกินให้สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการมอบโฉนดที่ดินทำกินให้เกษตรกรสมาชิกภายหลังที่ชำระหนี้คืนครบสัญญา ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้คืนโฉนดที่ดินให้เกษตรกรภาคเหนือมอบโฉนดที่ดินทำกินให้เกษตรกรสมาชิกภายหลังที่ชำระหนี้คืนครบสัญญา ในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด 192 ราย 307 แปลง เนื้อที่รวม 2,187 ไร่ 6.1 ตารางวา พร้อมทั้งมอบเซ็คเพื่อชำระหนี้ 10 สหกรณ์ ลูกหนี้ 25 ราย มูลหนี้รวมกว่า 18 ล้านบาท

สำหรับผลงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 31กรกฎาคม 2563 กองทุนฟื้นฟูได้แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรสมาชิก รวมทั้งสิ้น 28,659 ราย 29,642 สัญญา จำนวนเงิน 6,340,313,459.78 บาท และช่วยรักษาที่ดินทำกินของเกษตรกรให้คงไว้โดยโอนมาเป็นของ กองทุนฟื้นฟู จำนวน 21,705 แปลง 156,587 ไร่ 2 งาน 41.4 ตารางวา เกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ โดยการชำระหนี้ครบถ้วนตามสัญญา จะได้รับหลักประกันคืน ขณะนี้ กฟก. ได้โอนกรรมสิทธิ์หลักประกันคืนให้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมเรียบร้อยแล้ว 5,132 ราย 7,446 แปลง เนื้อที่ 55,734 ไร่ 3 งาน 35.3 ตารางวา นับเป็นภารกิจของ กองทุนฟื้นฟู ที่สร้างความภาคภูมิใจในการช่วยรักษาที่ดินทำกินของพี่น้องเกษตรกรสมาชิกให้สามารถมีที่ทำกินส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลาน สร้างงาน สร้างรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

476 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ