ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 1 ก.ย.63 ชุดบริการทางการแพทย์ กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (ทหารหมอเดินเท้า) จำนวน 4 ชุด ลงพื้นที่ตรวจโรคทั่วไปให้กับช่าวบ้านในพื้นที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จ.สุโขทัย ประกอบไปด้วย 1. ชุมชนรอบวัดคลองกระจง ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก 2. พื้นที่ หมู่ 4 และ หมู่ 7 ต.หนองโว้ง อ.สวรรคโลก โดยเข้าเยี่ยมผู้ประสบภัย จำนวน 36 ราย
1. ผู้ป่วยติดเตียง 3 ราย
2. เยี่ยมผู้สูงอายุ/จ่ายยา 17 ราย
3. จ่ายยาสามัญประชาชน 16 ราย

176 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้