ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าวนอุทยาน หัวหน้าศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติ และหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างนโยบายการจัดการอุทยานแห่งชาติและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 และเพื่อให้การจัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์ดังกล่าวสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการจัดการอุทยานแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเป็นประธานการประชุม ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

693 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ