ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 63 เวลา 11.00 น. ที่บริเวณชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน NSP INNOVATION FAIR 2020 งานจัดแสดงผลงานนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งปี ที่ทางอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (Northern Science Park) ได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้แทนจาก 7 มหาวิทยาลัยในเครือข่ายของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิคถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีเปิด

สำหรับงาน NSP INNOVATION FAIR 2020 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2563 เพื่อตอกย้ำความสำเร็จของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความพร้อมในการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ โดยเฉพาะการสร้างพื้นที่ทดสอบตลาดให้แก่ผู้ประกอบการได้จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพื่อสร้างรายได้และโอกาสในการขยายตลาดเพื่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ผู้บริโภค ตลอดจนการติดอาวุธและสร้างโอกาสให้แก่ Startup ในภาคเหนือรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคธุรกิจว่ากลไกในการให้บริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือนั้น จะนำไปสู่การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและ Startup ได้อย่างยั่งยืน

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) มุ่งเน้นและสนับสนุนการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ผลงานการวิจัยและนวัตกรรมผนวกไว้ด้วยกัน เพื่อพัฒนาต่อยอดให้กับการสร้างศักยภาพทางด้านกำลังคนและชุมชน ด้วยการสนับสนุนผ่านสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ไปยังอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ซึ่งงาน NSP INNOVATION FAIR 2020 นับเป็นการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นพื้นที่ทดสอบตลาดและสร้างการรับรู้ในการสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมในทุกธุรกิจจากภาครัฐและภาคการศึกษาสู่ภาคเอกชนและภาคสังคมต่อไป

582 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ