ช่วยเเชร์ จ้า .....


เมื่อวันที่  6 กันยายน 2563  เวลา 07.30 น.  พ.ท.จักรพงษ์ เทพพันธุ์ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 จัดกิจกรรมพบญาติทหาร โดยทำการตรวจเยี่ยมการ พร้อมทั้งให้การต้อนรับญาติทหารใหม่  ผลัดที่ 1/2563 
ตามนโยบายการพัฒนาศักยภาพของทหารกองประจำการนั้น กองทัพบกยังคงเน้นมาตรฐานการฝึก ระบบการบังคับบัญชา การพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างให้มีทักษะด้านการทหาร เป็นทหารต้นแบบที่มีระเบียบวินัย มีอุดมการณ์รักชาติ จิตอาสา พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจทั้งด้านความมั่นคง การพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันกองทัพบกจะดูแลเรื่องสิทธิกำลังพลตามระเบียบของทางราชการอย่างเต็มที่ อาทิ เบี้ยเลี้ยงเงินเดือน, เครื่องแต่งกาย, การรักษาพยาบาล โครงการประกันชีวิตทหาร ที่กองทัพบกจัดทำให้เพิ่มเติม รวมถึงได้โอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น โดยทหารใหม่สามารถสมัครเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ตั้งแต่สัปดาห์แรกที่รายงานตัวกับหน่วยทหาร นอกจากนี้เมื่อประจำการจนมีคุณสมบัติครบยังมีโอกาสสอบเข้าบรรจุเป็นข้าราชการทหาร เช่น นักเรียนนายสิบทหารบก นายทหารประทวนเฉพาะเหล่า เป็นต้น ทั้งนี้ ผบ.พัน.ร.4 พัน 3 ได้สอบถามความเป็นอยู่ การเดินทางในการมาเยี่ยม บุตร-หลานพร้อมทั้งจัดบอร์ดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทหารใหม่ อีกทั้งยังชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อให้ญาติเกิดความสบายใจ คลายความกังวลและการแสดงออกเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วย และกองทัพบก ญาติของทหารใหม่ ให้ความร่วมมือ และรับทราบถึงข้อชี้แจงต่างๆ รวมถึงหน่วยได้เข้มงวด ในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

1344 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ