ช่วยเเชร์ จ้า .....

กองกำลังผาเมือง โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ร่วมกับ อำเภอแม่ฟ้าหลวงฝ่ายความมั่นคง ผู้นำชุมชน ตั้งจุดคัดกรอง – จุดสกัดกั้นผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ในพื้นที่แนวชายแดนอำเภอแม่ฟ้าหลวงเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 ตามนโยบายของรัฐบาล
กำลังทหารจากกองร้อยทหารม้าที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 และทหารพรานจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 กองกำลังผาเมือง ร่วมกับ นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง, ฝ่ายป้องกันอำเภอแม่ฟ้าหลวง , สมาชิกกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอแม่ฟ้าหลวงที่ 17, เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวง กองบังคับการควบคุมปราบปรามยาเสพติด, ตั้งจุดตรวจสกัดกั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 บริเวณแนวพื้นที่ชายแดนบ้านลิเซ – บ้านจะลอ ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการลักลอบของผู้หลบหนีเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้าราชอาณาจักรอย่างผิดกฎหมาย พร้อมทั้งเป็นจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ประชาชนในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19)
ขณะที่ ชุดปฏิบัติการดอยตุง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ร่วมกับ อำเภอแม่ฟ้าหลวง, เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวง, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่ฟ้าหลวง, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน, อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านสามัคคีเก่า ลงพื้นที่ปฏิบัติการประจำจุดตรวจกม. 14 ในการสกัดกั้นตรวจป้องกันผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองตามแนวชายแดนอย่างผิดกฎหมาย และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, คัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่บ้านสามัคคีเก่า หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ทั้งนี้จากการปฏิบัติงานของหน่วยทหารในพื้นที่ตลอด 24 ชั่ววโมงของกองกำลังผาเมืองและจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย ล่าสุด สามารถจับกุมแรงงานต่างด้าว รวมทั้งสิ้น 600 ราย (เป็นชาวเมียนมา 539 ราย, ลาว 34 ราย, จีน 20 ราย และเกาหลีเหนือ 7 ราย)

539 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ