ช่วยเเชร์ จ้า .....
วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. พลตรีกิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/63 และมอบธงประจำหน่วยฝึก ให้กับทหารใหม่รุ่นปีพุทธศักราช 2563 ผลัดที่ 1 ที่ได้เข้ามารับราชการภายในหน่วย ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
โดยมีการจัดตั้งหน่วยฝึกทหารใหม่เป็น 4 หน่วยฝึก ปัจจุบันทหารใหม่มารายงานตัว เพื่อเข้ารับการฝึกทั้งสิ้น 416 นาย และครูฝึก จำนวน 137 นาย
1. หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1 จำนวน 77 นาย ครูฝึก จำนวน 27 นาย
2. หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 2 จำนวน 1๓๘ นาย ครูฝึก จำนวน 41 นาย
3. หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 3 จำนวน 89 นาย ครูฝึก จำนวน 32 นาย
4. หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 4 จำนวน 112 นาย ครูฝึก จำนวน 37 นาย
โดยมีวัตถุประสงค์การฝึกมี 4 ประการ คือ
1. เพื่อให้ทหารใหม่ได้รับการฝึกศึกษาในวิชาการทหารเบื้องต้นเป็นรายบุคคลสำหรับนำไปใช้เข้ารับการฝึกศึกษาในการฝึกขั้นสูงต่อไปจนมีประสิทธิภาพทำการรบตามหน้าที่ของทหารแต่ละเหล่าได้
2. เพื่อปรับสภาพร่างกายและจิตใจของทหารใหม่จากการดำเนินชีวิตแบบพลเรือนมาดำเนินชีวิตแบบทหาร
3. เพื่อปลูกฝังลักษณะทหาร
4. เพื่อปลูกฝังให้เกิดทัศนคติที่ดีงามต่อกองทัพบก
สำหรับการดำเนินการฝึกใช้ระเบียบและหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไปสำหรับทหารทุกเหล่าของกองทัพบก พ.ศ. 2563 ใช้ระยะเวลาในการฝึกตั้งแต่ 1 ก.ย. – 12 ต.ค. 63 จำนวน 6 สัปดาห์รวมเวลา 300 ชม. โดยทหารใหม่ทุกนายจะได้รับการฝึกศึกษาอบรมในเรื่อง ที่จะทำการฝึก ดังนี้
– การฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น (ตามคู่มือฝึกพระราชทาน)
​- ความสมบูรณ์แข็งแรงของทางร่างกาย
​- การฝึกวิชาทหารทั่วไป และการฝึกทางด้านยุทธวิธี
​- การฝึกการใช้อาวุธ และ การสอนอบรม

4549 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ