ช่วยเเชร์ จ้า .....

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาการเรียนการสอนของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ : รุ่นที่ 1

ในหัวข้อ “Non-Technical Skill & Risk Management” โดยมี รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

1309 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ