ช่วยเเชร์ จ้า .....

นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางแจ้งว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้ส่วนราชการติดตาม ค้นหา แรงงานต่างด้าวที่ลักลอบกลับเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมายในสถานประกอบการและสถานที่ทำงานที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวและให้อำเภอใช้กลไกการบริหารราชการในพื้นที่ระดับตำบล ระดับหมู่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนประชาสัมพันธ์ประชาชนในหมู่บ้านชุมชน ช่วยกันเฝ้าระวัง

ทั้งนี้ หากพบหรือมีบุคคลต้องสงสัยว่าเป็นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายขอให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอหรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เพื่อดำเนินการตามระเบียบกฎหมายและมาตรการทางด้านสาธารณสุขต่อไป

753 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ