ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการค่ายดาราศาสตร์สำหรับนักเรียน ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายอำนวย ตาวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายวินัย ศรีวงษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม นายชูชีพ แก้วคุ้ม นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยง และคณะ ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้มีเจตคติที่ดีและตระหนักเห็นความสำคัญของวิชาวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ รวมถึงฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ด้านการดูวัตถุบนท้องฟ้า ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรง รู้จักใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ โดยได้รับความอนุเคราะห์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจาก ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

911 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ