ช่วยเเชร์ จ้า .....

ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ตรวจสภาพความพร้อมรบของหน่วย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 ในการฝึกและประเมินผลการฝึกเป็นหน่วยระดับกองร้อยปืนใหญ่สนาม ประจำปี 2563

พลตรี อุกฤษฎ์ นุตคําแหง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 เป็นประธานการตรวจสภาพความพร้อมรบของหน่วย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ในการฝึกและประเมินผลการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยปืนใหญ่สนาม ประจำปี 2563 โดย คณะกรรมการกองทัพบก ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เพื่อให้กำลังพลในหน่วยระดับกองร้อยทหารปืนใหญ่มีความชำนาญเป็นบุคคล และเป็นหน่วย ในการปฏิบัติการด้านการรบ ตามสถานการณ์และยุทธวิธีต่างๆ ซึ่งจะทำการประเมินผลการฝึกในห้วงวันที่ 9 – 11 กันยายน 2563 โดยมี พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ให้การต้อนรับและร่วมปฏิบัติภารกิจ ณ สนามยิงปืนมณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ได้มีการพัฒนาการตรวจสภาพความพร้อมรบสนามและการฝึกมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติการรบสนามของหน่วยระดับกองร้อย ในสถานการณ์เสมือนการปฏิบัติจริงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้หน่วยเกิดความพร้อมรบ กำลังพลมีความมั่นใจในอาวุธ ยุทโธปกรณ์ และเชื่อมั่นในตัวผู้บังคับบัญชาที่เข้ารับการฝึก หากมีภัยคุกคามเกิดขึ้นก็จะสามารถเข้าปฏิบัติการได้ในทันที กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 มุ่งหมายให้กำลังพลได้รับการตรวจสภาพความพร้อมรบสนาม เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาเขตความสามารถให้กับผู้บังคับหน่วยในสายอำนวยการเเละกำลังพล ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการแสวงหาข้อตกลงใจทางทหาร การอำนวยการยุทธและการปฏิบัติการยุทธวิธี ให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ตลอดจนเป็นการทดสอบการปฏิบัติการของหน่วยในระดับกองร้อย กองพัน

3283 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ