ช่วยเเชร์ จ้า .....


เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ โรงพยาบาลลานนา … สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 1 เชียงใหม่ โดยนางสาวจินตนา สันถวเมตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นายขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล หัวหน้ากลุ่มงาน สปสช. เขต 1 เชียงใหม่ และคณะผู้ตรวจ พร้อมด้วยสำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่ นพ.กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุข จ.เชียงใหม่ เข้าตรวจประเมินศักยภาพ และมาตรฐานในการให้บริการตรวจ เพื่อยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 ของสถานบริการ โรงพยาบาลคู่สัญญา สปสช. ประจำปี 2563 โดยครั้งนี้เข้าตรวจ ณ ห้องตรวจโรคทางเดินหายใจ ห้องปฏิบัติการชีววิทยาระดับโมเลกุล (Biomolecular Laboratory) ที่ใช้ในตรวจการคัดกรองโรคโควิด-19 แบบ Real-Time RT-PCR และพิจารณาความถูกต้องของเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วย ความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่าย และกระบวนการรายงานผล การตรวจคัดกรองโควิด-19 ของโรงพยาบาลลานนา พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และประชุมหารือร่วมกัน เกี่ยวกับแนวทางการรับมือของโรคระบาดโควิด-19 ระลอก 2 ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปซึ่งผลการเข้าตรวจครั้งนี้ โรงพยาบาลลานนา มีแนวทางในการให้บริการ แก่ผู้เข้ารับการตรวจโควิด-19 ถููกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ ซึ่งทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ ขอขอบคุณโรงพยาบาลลานนา ที่ช่วยเหลือจังหวัดในการรับมือกับโรคโควิด-19 ที่เข้ามามีผลกระทบกับประเทศไทยโดยไม่ทันตั้งตัวในเวลาที่ผ่านมา การเข้าตรวจประเมินครั้งนี้ มี นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ และ นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา และทีมงานแผนกที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และตอบข้อซักถาม
ปัจจุบันนี้ โรงพยาบาลลานนา เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของจังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการของ สปสช. ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มประชาชนคนไทย ที่เข้าเกณฑ์ของสาธารณสุข สามารถเข้ารับการตรวจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถทำแล็บตรวจโควิด-19 ได้เอง ไม่ต้องส่งต่อไปตรวจที่อื่น ทำให้รู้ผลไว ภายใน 24 ชั่วโมง เท่านั้น

1011 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ