ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันนี้ 10 กันยายน 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2563 โดยนำสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ ได้แก่ ไข่ไก่ น้ำมันพืช และน้ำตาลทราย ไปจำหน่ายให้แก่ประชาชน เพื่อลดภาระค่าครองชีพ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สรุปยอดการจำหน่ายสินค้าจำนวน 27,800 บาท ลดค่าครองชีพได้ร้อยละ 27.71 โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน

1110 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ