ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 63 เวลา 09.30 น. พล.ต.สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33โดยมีนักศึกษา วิชาทหารเข้าร่วมพิธีประมาณ 1,000 นาย มี พ.อ.วิชา ภู่ทอง ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดพิธีไหว้ครู และเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษาวิชาทหาร ในการดำรงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ในการให้ความเคารพต่อผู้มีพระคุณ ครู อาจารย์ ที่ได้ให้ความรู้อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีคนเก่ง อย่างมีคุณธรรม     พล.ต.สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ได้กล่าวเน้นย้ำให้นักศึกษาวิชาทหารให้ยึดถือตามคำกล่าว นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างจริงจัง ซึ่งจะทำให้นำความเป็นสิริมงคล ความ สำเร็จมาสู่ตน และยังได้กล่าวถึงนโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก คือ การผลิตกำลังสำรองของกองทัพให้มีประสิทธิภาพ และการสร้างเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพ มั่นใจว่าศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จะเป็นเบ้าหลอมที่ดีของกองทัพบก ที่จะหล่อหลอมเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีจริยธรรมและคุณธรรมที่ดีงาม มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม และเป็นกำลังสำรองที่มีประสิทธิภาพของกองทัพในอนาคต.   และบริเวณห้องเรียนที่ 1 ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 มีนักศึกษาวิชาทหาร กำลังพล และครอบครัว รวมถึงประชาชนทั่วไปเข้าร่วมบริจาคประมาณ 300 คน

963 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 6 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ