ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ก.ย. 63 เวลา 11.00 น. ผบ.พล.ร.4 พบปะ ให้โอวาท และแนะนำแนวทางรับราชการของนายทหารสัญญาบัตร นขต.พล.ร.4 ณ อาคารอเนกประสงค์ บก.พล.ร.4

โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับกองพล และกรม ร่วมพบปะฯ สรุปการพบปะ ให้โอวาท และแนะนำแนวทางรับราชการ ฯ ได้ดังนี้ครับ
1. ความรอบรู้และโอกาส ในเรื่องที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ และความเป็นทหารอาชีพ
2. ความใกล้ชิดกำลังพลภายในหน่วย การใช้เวลานอกเวลาราชการ ในการตรวจเยี่ยมกำลังพล ใส่ใจในกำลังพลภายในหน่วย
3. การปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่าง เป็นแบบอย่างแก่กำลังพล ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน


4. การพัฒนาตนเอง ทั้งด่านร่างกาย ภาษาและความรู้ทางทหารเพื่อนำไปใช้ในชีวิตรับราชการ
5. การเป็นทหารที่ดี ช่วย ผบ.พัน. ดูแลหน่วย และการทำตามในอุดมการณ์ทางทหารสนับสนุนในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามลักษณะผู้นำ 14 ประการ
6. การดูแลสวัสดิการของกำลังพล การกำกับดูแลจ่ากองร้อย ในการนำสวัสดิการกำลังพล สิทธิทางทหารต่าง ๆ ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบ อย่าหาประโยชน์กับกำลังพล ครับ

675 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ