ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อ 12 ก.ย. 63 เวลา 06.00 น. ผบ.พล.ร.4 เป็นประธานพิธีเปิดการทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบ (ทบ.) หรือ Army Combat Readiness Physical Test (ACRPT) ของ พล.ร.4 โดยมีนายทหารสัญญาบัตรที่จบจาก รร.จปร. เข้ารับการทดสอบฯ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้


1.เพื่อให้นายทหารหลักทุกนายตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายให้มีความพร้อมรบ
2.เพื่อให้หน่วยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างพัฒนาร่างกายของกำลังพลเป็นรายบุคคลซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความพร้อมรบในภาพรวมของหน่วย


3.เพื่อนำไปขยายผลให้กับกำลังพลในหน่วยทุกระดับ เพื่อให้มีความพร้อมรองรับการทดสอบฯตามแนวทางของกองทัพบกต่อไป
โดยจัดกิจกรรมทดสอบร่างกายขึ้น ณ สนามฝึก ร.4 พัน.3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

1096 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ