ช่วยเเชร์ จ้า .....

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล “บ.พ. Run 2020 for library” อ.บางกระทุ่มพิทยาคม

วันที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 05.30 น. นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล “บ.พ. Run 2020 for library” ณ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก มี นายฉัตรชัย วิชชุปัญญาพานิชย์ ในนามคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ร่วมกิจกรรม

โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกท่านที่รักษ์สุขภาพได้ออกกำลังกายและมีโอกสร่วมสนับสนุนการจัดสร้างห้องสมุดของโรงเรียน ซึ่งวัตถุประสงค์หลักคือ การระดมทุนและนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปจัดสร้างห้องสมุดให้กับน้องๆ นักเรียนของโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม เพื่อให้โรงเรียนมีห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยในยุคไอทีและเป็นสถานที่สำหรับฝึกฝนงานอาชีพให้กับนักเรียน นอกจากนี้ยังเปิดเป็นสถานที่ให้บริการแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไปได้สามารถเข้ามาใช้บริการในห้องสมุดของเราได้อีกด้วย โดยในการจัดกิจกรรมวันนี้มีผู้เข้าร่วมถึง 2,400 คน ซึ่งประกอบด้วย นักวิ่ง นักเรียนของโรงเรียน บางกระทุ่มพิทยาคม (บ.พ.) นักเรียนของโรงเรียนต่างๆ และผู้สนับสนุนที่รักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

1328 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ