ช่วยเเชร์ จ้า .....

นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครพิษณุโลก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมจุฬามณี ๒ สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก

๑๔ กันยายน ๒๕๖๓
เนื่องจากเทศบาลนครพิษณุโลกมีโครงการที่จำเป็นต้องเพิ่มเติม เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการพี่น้องประชาชน รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

747 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ