ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 14 กันยายน 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ สำนักงาน ป.ป.ท.และส่งเสริมความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และช่องทางการร้องเรียน กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือถูกเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่รัฐแก่นักลงทุนชาวต่างชาติ และผู้สนใจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ต่อระบบรับเรื่องร้องเรียนของประเทศไทยตลอดจนพัฒนาแนวทาง การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้ชัดเจนโปร่งใส และเป็นธรรมยิ่งขึ้น

1003 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ