ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.63 ช.พัน.4 พล.ร.4 จัดกำลังพล นายทหาร นายสิบ กระทำพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ประจำปี 2563 ผลัดที่ 1 พร้อมทั้งมอบธงประจำหน่วยฝึกทหารใหม่และแนะนำตัวผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น โดยมี ผบ.ช.พัน.4
พล.ร.4 เป็นประธานพิธี ณ บก.ช.พัน.4 พล.ร.4 ค่ายจิรประวัติ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

 

1489 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ