ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 63 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสา บ.ห้วยลึก ร่วมกันก่อสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ตามโครงการ ” พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share ” ให้กับ นายคุ๊ เลาวือ อายุ 64 ปี ราษฏร บ.ห้วยลึก อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้มีฐานะยากจนไม่มีรายได้ที่แน่นอนอาศัยหาของป่า, รับจ้างทั่วไปและเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 600 บาท เพื่อเลี้ยงครอบครัว ที่ผ่านมาอาศัยอยู่บ้านญาติซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องและลูกอีก 4 คนไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง ทางศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จึงร่วมกับเทศบาลตำบลปิงโค้ง และประชาชนจิตอาสา บ.ห้วยลึก ร่วมกันสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมานส่วนหนึ่งจากเทศบาลตำบลปิงโค้ง และผู้มีจิตศรัทธา ส่วนชาวบ้านในพื้นที่ต่างร่วมแรง ร่วมใจกัน ในการช่วยเหลือก่อสร้างบ้านสร้างความปราบปลื้มให้กับ นายคุ๊ เลาวือ และครอบครัวเป็นอย่างมากที่ส่วนราชการทุกภาคส่วนให้ความช่วยเหลือ
ปัจุบันดำเนินการก่อสร้างเป็นวันที่ 6 คืบหน้าไปกว่าร้อยละ 40 คาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้าง 15-20 วันคงจะเห็นบ้านหลังใหม่ในเร็วๆนี้

1034 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ