ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

กองทัพภาคที่ 3 จัดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ประจำปี 2563ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.

วันที่ 16 กันยายน 2563 พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศระดับ กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2563 ร่วมชมการแข่งขันและเป็นประธานในพิธีปิด ณ ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (บชร. 3) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


เนื่องด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญ กับกองทหารเกียรติยศเป็นอย่างมาก ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น จึงมีนโยบาย ให้จัดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศขึ้น เพื่อให้มีการปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน มีความพร้อมเพรียง เข้มแข็ง และสง่างาม ไปปฏิบัติภารกิจถวายพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ แบบธรรมเนียม และเป็นไปตามพระราชนิยม เกิดความเรียบร้อยและสง่างาม โดยจัดให้มีการแข่งขัน ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ซึ่งกองทหารเกียรติยศของกองทัพภาคที่ 3 ได้แสดงถึงความสามารถและมาตรฐานจนได้เป็นตัวแทนของกองทัพบกเข้าแข่งขันในระดับกองทัพไทยสร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพภาคที่ 3 เป็นอย่างมาก


ในการแข่งขันครั้งนี้มีกองทหารเกียรติยศที่ผ่านการคัดเลือก ระดับกองพลและเข้าแข่งขันในระดับกองทัพ จำนวน 3 หน่วย คือ กองพลทหารราบที่ 4, กองพลทหารราบที่ 7 และกองพลทหารม้าที่ 1 ซึ่งการแข่งขันกองทหารเกียรติยศระดับกองทัพภาคที่ 3 ประกอบด้วย
– สถานีที่ 1 การตรวจเครื่องแต่งกาย และอาวุธประจำกาย
– สถานที่ 2 การตรวจสอบท่าอาวุธ
– สถานีที่ 3 การปฏิบัติเมื่อประทับบนแท่นรับการถวายความเคารพและมีการตรวจแถว, การปฏิบัติเมื่อประทับบนแท่นรับการถวายความเคารพ แต่ไม่มีการตรวจแถวและการปฏิบัติเมื่อเสด็จฯ ผ่าน


ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 หวังเป็นอย่างยิ่ง การดำเนินการแข่งขันที่จัดขึ้นนั้น จะเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้หน่วยได้แสดงศักยภาพ ที่นอกเหนือจากการปฏิบัติภารกิจในการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน และการรักษาความสงบเรียบร้อยแล้ว การถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งจะทำให้หน่วยได้เข้าใจภาพการปฏิบัติ ของกองทหารเกียรติยศรับเสด็จฯ ได้อย่างถูกต้อง

1031 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ