ช่วยเเชร์ จ้า .....

กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาช่วยรบที่ 3 จัดงาน”โครงการเบาหวานเบาใจ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ”

16 กันยายน2563 เวลา 09.00 น.พลตรี กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นประธานเปิดงาน โครงการเบาหวานเบาใจ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ณ อาคารหลวงปู่ทองดี อนีโฆ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ พลตรี กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นประธานเปิดงานโครงการเบาหวานเบาใจ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ณ อาคารหลวงปู่ทองดี อนีโฆ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ในฐานะหน่วยสายแพทย์ องกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 รับผิดชอบดูแลสุขภาพกำลังพลและครอบครัว ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ได้มีการวิเคราะห์ผลการตรวจร่างกายประจำของกำลังพลและครอบครัว พบว่าผลการตรวจร่งกายมีแนวโน้ม ที่มีอัตรการเสี่ยงจะเป็นโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นและขาดความตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ จะส่งผลให้เกิดปัญหาโรคเรื้อรังตามมา มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ปัญหาครอบครัว ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจ และการดำรงชีวิต ที่ไม่ได้รับการป้องกันและแก้ไข โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

ดังนั้นกองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหา
ดังกล่าว ตลอดจนได้สนองนโยบายของผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 และผู้บัญชาการ
ทหารบก ในการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพลและครอบครัว จึงได้จัดโครงการเบาหวานเบาใจขึ้น
ภายใต้ชื่อ เบาหวานเบาใจ ค่ายสมเด็จพระเอกทศรถ เพื่อให้กำลังพล ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง ที่เหมาะสมถูกต้องเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นการช่วยลด
งบประมาณค่าใช้จ่าย ในการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานลงได้ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ หน่วยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองอรัญญิก ซึ่งให้ความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

1017 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ