Aui

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน พิษณุโลก พาคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมทำบุญ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ถวายผ้าป่าสามัคคี ถวายเทียนพรรษา ฯ

  วันที่วันที่ …

กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีทักษิณานุประทานและเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในโอกาสวันคล้ายวันขึ้นครองราชย์ 425 ปี เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อประเทศชาติ

  เมื่อวันที่ 2…

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบน้ำดื่มพระราชทาน ตามโครงการปันน้ำดื่มเพื่อพี่น้องไทยประสบภัยแล้ง ให้แก่นายอำเภอทั้ง 9 อำเภอ เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัยแล้ง

  เมื่อวันที่ 2…

โรงเรียนในสังกัด สพป.พล.1 พร้อมใจจัดกิจกรรมวันภาษาไทย เพื่ออนุรักษ์ เชิดชูคุณค่าของภาษาไทยในฐานะที่เป็นมรดกและวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ

    เมื่อว…

จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีถวายเทียนพรรษาพระทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558

    เช้าวั…

error: สวัสดีค่ะ