พาดหัวข่าว

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่ ในเขตกองทัพภาคที่ 3 จัดประชุมการเสริมสร้างศักยภาพกำลังพลเกี่ยวกับงานด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน

เมื่อวันที่ 17 ธันวา…

error: สวัสดีค่ะ