พาดหัวข่าว

พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 พบปะทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 รุ่นปี 2563 พร้อมจัดเจ้าหน้าฝ่ายการเงินและฝ่ายกำลังพล อำนวยความสะดวกให้น้องทหารโอนเงินกลับบ้าน

นโยบายของ พลเอก ณรงค…

อบจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย เพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 9 อำเภอ

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม…

พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับ พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในการส่งมอบงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงฯ จว.ช.ม…”

“…การส่งมอบงานก่อสร้…

ทีมผู้ประเมินภายนอก ลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 1 ที่จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งขับเคลื่อนให้เกิดระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับความจำเป็นของประชาชนและชุมชนในพื้นที่

วันที่ 5 ต.ค. 63 ที่…

นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) -นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง บูรณาการจนท.ปฏิบัติการรื้อสุวรรณภูมิรีสอร์ท อ่างขาง

จนท.ปฏิบัติการรื้อสุ…

“กองทัพภาคที่ 3” เพิ่มความเข้มการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวตามชายแดน ในพื้นที่กองกำลังผาเมืองและกองกำลังนเรศวร

“กองทัพภาคที่ 3” เพิ…

สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย จัดโครงการส่งเสริมการแสดงความสามารถและเดินแบบผู้บกพร่องทางสติปัญญา ในรอบออดิชั่นภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บกพร่องทางสติปัญญาเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

สมาคมผู้ปกครองคนพิกา…