พาดหัวข่าว

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จัดกิจกรรมสมานฉันท์สัมพันธ์สื่อมวลชน 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อเป็นการพบปะพัฒนาสัมพันธ์กันระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคเหนือ ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะ

  เมื่อวันที่ 2…

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ ผอ.ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ พร้อมคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรม ในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน

  เมื่อวันที่ 2…

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีลงเสาเอก สร้างบ้านพักจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกหลังใหม่ พร้อมนำโห่เอาฤกษ์ เอาชัย เพื่อความเป็นสิริมงคล

  เมื่อวันที่ 2…

พิษณุโลก อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมอบใบประกาศพร้อมปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะตามโครงการจาก ถนนสู่ดวงดาวครั้งที่ 3

วันที่ 21 มกราคม 255…

จังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมสมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2559 ภายใต้โครงการ สวัสดิการปรับแนวคิด เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

  เช้าวันนี้ ( …

กรมชลประทานจัดประชุมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมแก้มลิงพื้นที่ลุ่มต่ำเหนือจังหวัดนครสวรรค์ ที่จังหวัดพิษณุโลก

              เ…