พาดหัวข่าว

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดเวทีเสวนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอาเซียน เรื่อง “การอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 กรอบความคิดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียนจะเป็นอย่างไรในปี ค.ศ. 2015”

  เช้าวันนี้ ( …

จังหวัดพิษณุโลก จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 โดยมีบรรดาหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า แสดงความจงรักภักดีและเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

  วันที่ 28 กรก…

กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีถวาย พระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

  วันที่ 28 ก.ค…

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ออกสุ่มตรวจชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ในช่วงก่อนเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี2558

ผู้ว่าราชการจังหวัดพ…