พาดหัวข่าว

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่ ในเขตกองทัพภาคที่ 3 จัดประชุมการเสริมสร้างศักยภาพกำลังพลเกี่ยวกับงานด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน

เมื่อวันที่ 17 ธันวา…

อบจ.พิษณุโลก ออกแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้ราษฎรใน ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง พร้อมประสานชลประทานเตรียมขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านซำตะเคียนแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืน

  วันที่ 15 ธัน…

error: สวัสดีค่ะ