พาดหัวข่าว

กองกำลังนเรศวร กับการปราบปรามขบวนการโจรกรรมรถข้ามแดน วันที่ 16 กันยายน 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 150 ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.- ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้มีนโยบายให้มีการบูรณาการ ระหว่างพลเรือน ตำรวจ ทหาร และทุกภาคส่วน ในการดำเนินการ สกัดกั้น ปราบปราม และจับกุมขบวนการโจรกรรมรถข้ามแดนอย่างจริงจัง เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ นั้น มีการดำเนินการจับกุมที่สำคัญ ดังนี้ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 03.00 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหาร กองร้อยทหารราบที่ 411 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 กองกำลังนเรศวร จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังลาดตระเวนตรวจพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันและปราบปรามขบวนการลักลอบกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน อยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเมยในพื้นที่บ้านวาเล่ย์ใต้ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก นั้น ได้เห็นบุคคลต้องสงสัยสองคนกำลังจะนำรถยนต์สองคันข้ามแม่น้ำไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน จึงได้สั่งให้หยุดและทำการตรวจสอบ ซึ่งพบว่า รถยนต์ดังกล่าวเป็น รถยนต์ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ รุ่น เอ็กซ์เเพนเดอร์ สีขาว จำนวน 1 คัน และ รถยนต์กระบะ 4 ประตู ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นรีโว่ สีขาว จำนวน 1 คัน แต่บุคคลทั้งสองไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองรถแต่อย่างใด เชื่อว่าเป็นรถที่ได้มาจากวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมาย แล้วจะนำข้ามไปจำหน่ายในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านโดยผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดรถดังกล่าวพร้อมนำตัวชายไทยทั้งสองคนส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินการต่อไป สืบเนื่องจากกรณีดังกล่าว ในวันที่ 7 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ทหารร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนขยายผลและเข้าทำการปิดล้อมตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ บ้านมอเกอร์ไทย ตำบลวาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัดตาก ปรากฎว่า เจ้าหน้าที่พบรถยนต์กระบะ 4 ประตู ยี่ห้อฟอร์ด จำนวน 3 คัน และ รถยนต์กระบะ 4 ประตู ยี่ห้อโตโยต้า จำนวน 1 คัน จอดอยู่ในบริเวณบ้าน โดยรถทั้ง 4 คัน ไม่มีผู้ใดมีเอกสารหลักฐานกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการครอบครองมาแสดงแต่อย่างใด เชื่อว่ารถดังกล่าวถูกนำมาพักไว้ใกล้แนวชายแดนเพื่อเตรียมลักลอบขนย้ายข้ามแม่น้ำไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน เจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตรวจยึดรถยนต์ทั้ง 4 คัน พร้อมนำตัวชายไทยเจ้าของบ้านดังกล่าวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในการสกัดกั้นและปราบปรามขบวนการโจรกรรมรถข้ามแดน อย่างเป็นรูปธรรม กองกำลังนเรศวร จึงได้จัดการประชุมแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ, เจ้าหน้าที่ศุลกากร, สำนักงานขนส่ง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ กองบังคับการกองกำลังนเรศวร ในการร่วมตรวจสอบรถยนต์ที่ถูกโจรกรรมอย่างเข้มข้น เพื่อดำเนินการทางกฎหมายกับกลุ่มขบวนการโจรกรรมรถข้ามแดนต่อไป หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือมีเบาะแสข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการโจรกรรมรถข้ามแดน ขอความกรุณาได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการปราบปรามและจับกุม อย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมาย อีกทั้งหากพี่น้องประชาชนมีความประสงค์จะส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขบานการโจรกรรมรถข้ามแดน โดยตรง ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ Applications Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย สร้างความมั่นคงให้สังคมไทยสืบไป ********************************

วันที่ 16 กันยายน 25…

error: สวัสดีค่ะ